Ана Борисова - международна дейност

В периода 26 февруари – 12 юли гл. ас. д-р Ана Борисова осъществи специализация в гр. Сиатъл, Вашингтон, САЩ, подсигурена от Българо-американската комисия за образователен обмен Фулбрайт.
По време на престоя си там Борисова участва като ко-преподавател в курс – 445 – „Детски песни, детски гласове”, чийто основен преподавател бе проф. Патриша Шеън Кембъл – ръководител на Катедра „Етномузикология и Музикално образование” към Вашингтонския Университет, гр. Сиатъл.
По време на теоретичния курс Борисова изнесе две презентации. Първата презентация представи развитието на детската музикална култура в България, а втората бе посветена на дисертационния труд на преподавателката – „Етапност при овладяването на орнаментиката в обучението по народно пеене”.
По време на двете презентации освен студентите, обучаващи се в гореспоменатия курс, като гости присъстваха преподаватели от Катедра „Етномузикология и Музикално обучение” – проф. Патриша Кембъл, проф. Стив Морисън, д-р Христофър Робъртс, както и докторанти към същата Катедра.
Курсът „Детски песни, детски гласове” бе посветен на изучаването на детската музикална култура в световен мащаб. Основен източник на информация бе издадената през 2013 година книга „Детски музикални култури” с автори Патриша Кембъл и Тревър Уигинс, събрали над тридесет статии на автори, посветили своя труд на етномузикологията и музикалното обучение на децата.
Освен теоретичната част, Ана Борисова преподава българско народно пеене (практически курс) на петима студенти – две жени и трима мъже, обучаващи се в различни специалности на университета. Проведеното обучение завърши с концерт, който се проведе в Мийни Хол на 23 май 2018 г.
Успоредно с педагогическата дейност, Борисова започна рабата върху статия, посветена на „Ролята на бабата и дядото като основни носители на традиционната култура през поколенията”. Статията е в процес на завършване и предстои да бъде публикувана в България и САЩ.
Борисова бе приета за член най-голямата Международна асоциация за музикално образование (ISME), като в периода 21 май – 21 юни 2018 г. подготви проект, посветен на теренна работа, свързана с детския фолклор на Северняшката фолклорна област. Резултати по проектното предложение се очакват в началото на месец октомври 2018 г.