Сдружение "Анна-Фолкарт"

 

Сдружението е учредено на 23.01.2013 г. в гр. Велико Търново.

Дейността му е свързана с обучаване на деца в класове по народно пеене, клубове по народни танци и арт работилници.

Председател на Сдружението е Ана Борисова – народна певица и преподавател по народно пеене във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново.

Бъдещите планове на творческия екип са свързани с организацията на национални и международни фолклорни форуми, включващи надпяване и надиграване, както и с популяризирането на българското изкуство извън рамките на страната ни.