Доклади от научна конференция на тема: "Мястото на хляба и виното в празничната култура на българите"

Станимир Стоянов - "Винарски туризъм"

Екатерина Вълчева - "Развитието на селския туризъм, предпоставка за съхранението на българските традиции и бит"

Лили Спасова - "Мястото на хляба и виното в празничната култура на българите"