Песенен материал

Авлига пее в градинка,
под бял, под червен трендафил,
под бялоцвята ябълка.
То не било авлига,
най била булка Велика,
тя с градинка си говори:
- Драгинко драги деверко,
ожени ли се батко ти,
взе ли ти булка пак друга?
Ходи ли мойто ходени,
моите песни пее ли,
децата добре гледа ли?
- Бати се буле ожени,
взема си добра стопанка,
ала децата не гледа.

Ах седнал ми е Марко,
дели Марко.
Ах седнал ми е
с майка да вечеря,
ем вечерял
ем на звезда думал.

Засвирили са Дойне дор три гайди,
засвирили са Дойне дор три гайди.
Дор три гайди, дор три гъдулки,
дор три гъдулки, дор три кавала.

Либе ако дойдиш, сега да ми дойдиш,
че няма кака, че няма бати,
че няма мама, че няма тати.
Зън зън, Ганке ле, зън баювата,
Хоп троп момите, рип баювите.

Че майка й утишла на вуденица,
на вуденица с куцо магаре.
Дано даде Господ магаре да падне,
магаре да падне, майка да забави,
за да се полюбя със млади ергени,
със млади ергени, със вакли уфчери.

Покани Гендо, покани,
негови девет кумички,
да ги гощава, прощава.

Радка платно тъче и Бого се моли.
Радка платно тъче и Бого се моли.
Дай ми Боже, дай ми, дай ми, помогни ми,
Дай ми Боже, дай ми, дай ми, помогни ми,
Бърдо да се строши, жички да се скъсат,
бърдо да се строши, жички да се скъсат.
На хоро да ида Стоян да си видя,
на хоро да ида Стоян да си видя.