Жури

Проф. Д-р СВЕТЛА КАЛУДОВА-СТАНИЛОВА
Декан на факултет "Музикален фолклор и хореография"
Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство - Пловдив

 

 

КРАСИМИР КОНДОВ
Композитор, диригент, педагог, изпълнител-гайдар,
дългогодишен преподавател в НУИ „Панайот Пипков”–
Плевен

 

 

САШКА ЧЕНКОВА-ПЕТРОВА
Главен учител по Народно пеене в
Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" -
Котел