Контакти

Сдружение "АННА-ФОЛКАРТ"
 
Адрес: гр. Дряново, ул. "Рачо Стоянов" №25, п. к. 5370
 
E mail: folkartworkshop@mail.bg
 
За извънредни въпроси: тел. 0889134313 и 0889321515
(всеки работен ден между 18-20 ч.)