Контакти

Адрес: Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" №24 Б
Сдружение "АННА-ФОЛКАРТ"
E mail: anna_folkart2014@abv.bg
тел: 0887332510, 0878108576

 
Име Длъжност Телефон

Ана Борисова

художествен директор на конкурса

тел. 0887332510

Мария Попова

реклама; координатор заявки
за чуждестранни участници

тел. 0888287932

Пенка Драгоева

координатор заявки за български участници

тел. 0886329675

Е-mail: anna_folkart2014@abv.bg  

Сайт:

www.folklore.bg  
     
Captcha

Благодарим за съобщението!