Добре дошли!

Регламент, заявки за участие, програма на конкурса, график за участие

Прегледайте примерен музикален материал: песенен, инструментален, танцов

"Северняшки славеи"

Конкурсът предоставя възможност за творческа изява и популяризиране на народнопесенното изкуство

Педагогическа дейност

От момента на създаване до този момент успехите на учениците са изключителни

Ана Борисова

Ана Борисова - преподавател по народно пеене във ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново


Сдружение "Анна-Фолкарт" е учредено на 23 януари 2013 г. в град Велико Търново.

Дейността му е свързана с обучаване на деца в класове по народно пеене, клубове по народни танци и арт работилници.

Председател на Сдружението е Ана Борисова – народна певица и преподавател по народно пеене във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново.

Бъдещите планове на творческия екип са свързани с организацията на национални и международни фолклорни форуми, включващи надпяване и надиграване, както и с популяризирането на българското изкуство извън рамките на страната ни.